Laurentiistiftelsen överväger elektroniska cigaretter vid styrelsemöten


Laurentiistiftelsen, belägen i den södra delen av Lund på Kastanjegatan 19, är en unik kombination av studentbostadsstiftelse och kyrka inom Svenska kyrkan. Med 144 korridorrum, pentryrum och lägenheter, erbjuder stiftelsen ett hem för studenter i Lund. Carl-Johan Axskjöld, präst i S:t Laurentii församling, fungerar även som föreståndare för stiftelsen.

Historiskt förbud mot tobaksrökning

Under flera år har Laurentiistiftelsens styrelse tagit ett beslut om att förbjuda tobaksrökning under sina möten. Detta beslut har tagits med hänsyn till medlemmarnas hälsa och för att skapa en behaglig atmosfär under mötena.

Förändringens vindar blåser

Trots det historiska förbudet mot tobaksrökning har en ny diskussion uppstått inom styrelsen. Några av medlemmarna föreslår nu att användning av elektroniska cigaretter, eller ecigg, ska tillåtas under styrelsemötena. Argumenten för detta förslag är flera:

  • Bekvämlighet: Medlemmarna påpekar att det är enkelt att köpa billiga ecigg, vilket gör det tillgängligt för alla som önskar använda det.
  • Mindre lukt: Till skillnad från traditionell tobak sprider ecigg inte samma starka lukt, vilket kan vara störande i en konferensmiljö.
  • Hälsosammare alternativ: Medan alla former av rökning eller vejpning medför vissa risker, anses elektroniska cigaretter av många vara ett mindre skadligt alternativ jämfört med traditionell tobaksrökning.

Ecigg eller inte!?

Debatten kring användningen av ecigg vid Laurentiistiftelsens styrelsemöten är ett tecken på de förändrade attityderna kring rökning och de alternativ som nu finns tillgängliga. Medan beslutet ännu inte har fattats, visar diskussionen att stiftelsen är öppen för förändring och anpassning i takt med samhällets utveckling. Det återstår att se vilken väg Laurentiistiftelsen väljer att gå, men oavsett utfall är det tydligt att medlemmarnas välbefinnande och komfort står i centrum för deras överväganden.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *